درباره‌ی پردیس جواهریان

مجموعه جواهریان مکانی است که 130 سال تجربه و آگاهی به یکدیگر پیوند خورده تا دیدگاه متفاوتی برای تولید کنندگان جوان و نیروی خلاق کشور بوجود آورد.
با تلفیق چنین نیروی کارآمدی, به همراه تکنولوژی روز جهان, این مجموعه تولیدی بر این باور است نوآوری و بینش درست در روند تولید و توجه به نیاز مصرف کنندگان درون مرزی و برون مرزی می تواند در پودمان یک مجموعه نهادینه گردد و کشور را به سوی گسترش مستمر راهبری نماید.
با ترکیب تجربه سنتی و ساختار جدید مجموعه , با فعالیت در بازارهای  خارجی توانسته ایم جواهراتی با ارزش صنایع دستی و با طرح های مدرن را به جهان عرضه نماییم.​​​​​​​

جواهریان

مجموعه جواهریان , با استفاده از تکنولوژی برتر خود, به سمت جلو حرکت کرده, تا بتواند به نامی شناخته شده در عرصه تولیدکنندگان جواهرات در جهان مبدل گردد.
جواهراتی که به وسیله این مجموعه تولید می گردد, بر مبنای هنر شرقی بسیار جذاب و سبک با طراحی متفاوت می باشند.
جواهرات جواهریان همه این ویژگی ها را در خود جای داده و دارای کیفیتی غیر قابل انکار در چشم خریداران می باشند.

کار گروهی در کنار یک تیم فوق العاده

برای آنکه شادابی نیروی کار مجموعه را, به رضایت مشتریانمان مبدل سازیم باید ترکیبی از فرهنگمان با کارآمدی نیروها و انتظاراتمان را به وجود آوریم.
منابع انسانی مجموعه جواهریان بر اصول تنش زدایی داخلی, مساوات بین پرسنل و شفافیت عملکرد بنا شده است. ما از کارمندان خود سعی و کوشش بی وقفه در بهبود مستمری که باعث افتخار مجموعه می شود را انتظار داریم.

سبد خرید